Naše služby poskytujeme na území celé ČR.

Přihlaste se podle svého BYDLIŠTĚ

Najdete své regionální zastupení s nabídkou výdejních míst.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Nájemce souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly pronajímatelem zpracovávány a
uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění
služeb, které pronajímatel nabízí. Nájemce má právo být informován, jaké údaje o něm
prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich
zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních
údajů.
 
Pronajímatel prohlašuje, že zpracovávané údaje zůstanou výhradně ve správě pronajímatele na
nezbytně dlouhou dobu a budou náležitě zabezpečené.
 
Požádá-li nájemce o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu pronajímatel povinen
tuto informaci předat.
 
Nájemce souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení souvisejících se zbožím,
službami nebo podnikem pronajímatele na elektronickou adresu nájemce.
 
Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních
sdělení může nájemce kdykoliv bezplatně a bez uvedení důvodu odvolat, a to tak, že zašle
emailovou zprávu na smitka.jiri@monitordechu.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli
telefonicky.
 

Využijte až 1000,- Kč příspěvek na půjčení monitoru dechu

Zdravotní pojišťovny nabízejí příspěvek na půjčení monitoru dechu,
 více informací >>>zde<<<

       

Vypůjčení:

Monitoru dechu 

200,- Kč / měsíc

(min. doba pronájmu 6 měs.)


Kojenecké váhy

400,- Kč / 14 dní 

 

Přes internet 

doprava zdarmaPartneři: